Suros Sapphire Breast Biopsy System

Produktbeskrivelse

Suros Sapphire vakuumkonsoll leverer vevsprøver av meget høy kvalitet og kan benyttes til å utføre brystbiopsier både ved MR, ultralyd og stereotaksi.

Vakuumkonsollen tilbyr et helt lukket system hvor man jobber med et effektivt kontinuerlig vakuum og skylling under biopseringen. Enheten er svært rask, her kan biopsier utføres hvert 4,5 sekund. Systemet har integrerte løsninger for administrering av smertestillende medikamenter og innleggelse av markører. Man har et stort utvalg av nåler for optimal tilgang til lesjonene.

Vil du vite mer om dette produktet?
Bes websiden til Hologic