MR

Canon Vantage Titan er et åpent og kort 1.5T MR system med 71 cm tunnelåpning. Allikevel har Canon klart å produsere et system med opprettholdt magnet homogenitet i hele bildefeltet på 55 cm, noe som gir optimal fettsuppresjon selv i ytterkant av skannfeltet.

Canon Vantage Elan er et brukervennlig og godt 1.5T MR system for rutineundersøkelser der bildekvalitet og pålitelighet er viktig. Vantage Elan er et kompakt system som kun krever 23 m2 installasjonsplass, og som kan installeres i de fleste rom på en uke. Svært økonomisk i forhold til driftskostnader med 68 % reduksjon i strømforbruk.

Mer info
Ønsker du mer info om MR
Kontakt selger

hans.petter.prestby@mebi.no

908 35 416

Canon Vantage Titan 3T er et åpent og stillegående og moderne 3T MR system med 71 cm tunnelåpning. Meget god magnet homogenitet sikrer optimal fettsuppresjon i hele skannfeltet, som sammen med Multi Transmitt teknologi for god B1 homogenitet er så viktig ved 3T. MR angio uten kontrast og fremstilling av hjernevæske (CSF flow) er høydepunkter i de mange tilgjengelige avanserte bruksområder.