Cirs fantomer

Cirs er anerkjent over hele verden for simulering av vev og er en ledende produsent av fantomer og simulatorer for kvantitativ densitometri, kalibrering, kvalitetskontroll og forskning innen medisinsk bildediagnostikk og stråleterapi. CIRS er lokalisert i Norfolk, Virginia, USA og selger produkter over hele verden. www.cirs.com 

 

Mer info
Ønsker du mer info om Cirs fantomer
Kontakt selger

geir.hagen@mebi.no

911 39 943