Benmineral

• Integrert referansesystem for best langtidspresisjon
• High Definition Instant Vertebral Assessment for avbildning av kompresjonsfrakturer
• Mulighet for lateralskanning av pasienten i ryggleie
• Større gantryåpning på hele 60 cm gir bedre plass til pasienten og enklere posisjonering.

Mer info
Ønsker du mer info om Benmineral
Kontakt selger

geir.hagen@mebi.no

911 39 943